Upute autorima – tehnička priprema teksta članka

  • koristiti propisani font: Times New Roman veličina slova, 12
  • cijeli tekst napisati s proredom od 1,5 redak
  • numerirati stranice u donjem desnom kutu
  • ne koristiti “grafičko oblikovanje”: uvlake prvog reda, bold, italic, kao ni lijevo, desno ni srednje poravnanje već isključivo centralno poravnanje
  • podebljanje slova (engl. bold) koristiti samo za naslov članka, dijelove strukture
  • članka i podnaslove
  • sve eventualne kratice objasniti pri prvom spomenu u tekstu, osim uobičajenih
  • ako je neka riječ prevedena s engleskog, engleski naziv staviti u zagradu, italicom s prefiksom engl; primjerice ovako: pažljivo praćenje (engl.watchful waiting)

Obvezna struktura:

Saznaj više

Procjena kardiovaskularnog rizika

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su vodeći uzrok smrti u svim razvijenim zemljama svijeta, sve veći javno zdravstveni problem i značajno gospodarsko opterećenje za sve zdravstvene sustave. Prevencija je dio temeljnih zadataka liječnika obiteljske medicine. Prema smjernicama za prevenciju KV bolesti Europskog kardiološkog i ostalih profesionalnih stručnih ruštva među kojima je i WONCA iz 2012. godine, naglašena je uloga liječnika obiteljske medicine (LOM). Kardiovaskularni rizik je stalni kontinuum u osoba bez simptoma sa čimbenicima rizika od načina ponašanja (pušenje, tjelesna neaktivnost i način prehrane) do KV bolesti i KV smrtnosti. SCORE (engl. Systematic Coronary Risk Evaluation) tablicom izražavamo apsolutan rizik za razvitak smrtonosnog KV događaja u sljedećih 10 godina.

Knjižica – Procjena kardiovaskularnog rizika

Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja

Smjernice za liječenje depresije, koje su nedavno usvojila krovna psihijatrijska društva – Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a, Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a, temelje se na smjernicama vodiča različitih psihijatrijskih svjetskih udruženja i hrvatske kliničke prakse. Namijenjene su liječenju depresivnih epizoda kod odraslih te kod djece i adolescenata u kliničkoj psihijatrijskoj praksi i u ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Dostupne su uz Medix Srpanj 2013. Godina 19 Broj 106, Suplement 1