NOVOSTI U LIJEČENJU OSTEOARTRITISA KOLJENA

Tečaj pod nazivom “NOVOSTI U LIJEČENJU OSTEOARTRITISA KOLJENA” kojeg organizira Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom, Kliničke bolnice Dubrava, Klinika za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i
Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Zagreb
održat će se u Zagrebu 4. listopada 2018. godine. Saznaj više

KONSTIPACIJA U TEORIJI I PRAKSI od liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa do kirurga

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice Sveti Duh; Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog trakta;

Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Sekcija za funkcijske i motilitetne poremećaje probavnog sustava
organiziraju
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
I. kategorije

Saznaj više