Procjena kardiovaskularnog rizika

Kardiovaskularne bolesti (KVB) su vodeći uzrok smrti u svim razvijenim zemljama svijeta, sve veći javno zdravstveni problem i značajno gospodarsko opterećenje za sve zdravstvene sustave. Prevencija je dio temeljnih zadataka liječnika obiteljske medicine. Prema smjernicama za prevenciju KV bolesti Europskog kardiološkog i ostalih profesionalnih stručnih ruštva među kojima je i WONCA iz 2012. godine, naglašena je uloga liječnika obiteljske medicine (LOM). Kardiovaskularni rizik je stalni kontinuum u osoba bez simptoma sa čimbenicima rizika od načina ponašanja (pušenje, tjelesna neaktivnost i način prehrane) do KV bolesti i KV smrtnosti. SCORE (engl. Systematic Coronary Risk Evaluation) tablicom izražavamo apsolutan rizik za razvitak smrtonosnog KV događaja u sljedećih 10 godina.

Knjižica – Procjena kardiovaskularnog rizika

Knjiga: Hitna stanja − pravodobno i pravilno

Hrvatski prijevod knjige Štefeka Grmeca i suradnika priređen je zahvaljujući dobroj suradnji hrvatskog Društva nastavnika opće/obiteljske medicine, slovenskog Zavoda za razvoj družinske medicine i izdavačke kuće Alfa. Urednica hrvatskog izdanja je prof.dr.sc. Biserka Bergman Marković.
U Društvu nastavnika opće/obiteljske medicine smo procijenili kako ovaj priručnik obuhvaća bitne sadržaje zbrinjavanja hitnih stanja u praksi liječnika opće/obiteljske medicine (i liječnika drugih struka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti). Kao i prethodna izdanja, i ovo peto izdanje obuhvaća ključne kompetencije koje mora znati praktični liječnik iz područja ove rapidno razvijajuće medicinske specijalnosti, te je tako priručnik bitan instrument za savladavanje vještina neophodnih liječniku koji se s tim stanjima susreće u svojoj praksi. Edukacijski ciljevi priručnika su usmjereni na zbrinjavanje bolesnika koji je akutno bolestan ili ozlijeđen. Za liječnike obiteljske medicine to je obuhvatan priručnik za zbrinjavanje hitnih stanja i ozljeda sa kojima bi se mogao susretati. Edukacijski ciljevi priručnika su utemeljeni na najboljoj medicinskoj praksi, razloženi su postupci neposrednog i djelotvornog liječenja, te ključna znanja i vještine koji su potrebni za prepoznavanje i zbrinjavanje vrlo rizičnih stanja. Posebice su dobro obrazloženi postupci koje treba poduzimati kako bi se zbrinjavanje bolesnika moglo što uspješnije nastaviti u drugim odgovarajućim instancama zdravstvenog sustava.

LINK