Kliničke smjernice za liječenje depresivnog poremećaja

Smjernice za liječenje depresije, koje su nedavno usvojila krovna psihijatrijska društva – Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a, Hrvatsko psihijatrijsko društvo i Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a, temelje se na smjernicama vodiča različitih psihijatrijskih svjetskih udruženja i hrvatske kliničke prakse. Namijenjene su liječenju depresivnih epizoda kod odraslih te kod djece i adolescenata u kliničkoj psihijatrijskoj praksi i u ordinaciji liječnika obiteljske medicine. Dostupne su uz Medix Srpanj 2013. Godina 19 Broj 106, Suplement 1

ACEI/ARB prva lijnija liječenja hipertenzije u dijabetičara – metaanaliza

Donosimo zanimljivu metaanalizu objavljenu u BMJ u listopadu 2013. godine, koja potvrđuje ACEI/ARB kao prvu
liniju liječenja hipertenzije u dijabetičara, ali i preporuča CCB kao dodatak njima u slučaju nepostizanja ciljnih vrijednosti.

Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis

Varfarin

VARFARIN – Antagonist vitamina K

AVK antagoniziraju djelovanje vitamina K koji je prijeko potreban za γ-karboksilaciju određenih glutaminskih ostataka koji olakšavaju vezanje kalcija za faktore koagulacije II, VII, IX, X, protein C i protein S. Varfarin je najpoznatiji AVK i najpropisivaniji oralni antikoagulans.

Saznaj više