ACEI/ARB prva lijnija liječenja hipertenzije u dijabetičara – metaanaliza

Donosimo zanimljivu metaanalizu objavljenu u BMJ u listopadu 2013. godine, koja potvrđuje ACEI/ARB kao prvu
liniju liječenja hipertenzije u dijabetičara, ali i preporuča CCB kao dodatak njima u slučaju nepostizanja ciljnih vrijednosti.

Comparative effectiveness of renin-angiotensin system blockers and other antihypertensive drugs in patients with diabetes: systematic review and bayesian network meta-analysis

Varfarin

VARFARIN – Antagonist vitamina K

AVK antagoniziraju djelovanje vitamina K koji je prijeko potreban za γ-karboksilaciju određenih glutaminskih ostataka koji olakšavaju vezanje kalcija za faktore koagulacije II, VII, IX, X, protein C i protein S. Varfarin je najpoznatiji AVK i najpropisivaniji oralni antikoagulans.

Saznaj više

Hepatotoksičnost hipolipemika

Dislipidemija je važan čimbenik rizika za srčanožilnu bolest i aktualne smjernice stručnih društava preporučju sniženje povišenih lipida u krvi kao primarni cilj terapije.Većina hipolipenika je sigurna za uporabu i dobro se podnose. Epizode ozbiljne hepatotoksičnosti izuzetno su rijetke, a izuzetak predstavljaju visoke doze niacina u obliku sporo otpuštajućih tableta. Ipak, nije na odmet posjetiti se i potencijalnih nuspojava ostalih hipolipemika.

VITILIGO

Prevalencija vitiliga u svijetu je 0,5% bez razlika na dob, spol ili rasu. Patofiziologija je i dalje slabo poznata.Definitivna i u potpunosti efektivna terapija nije dostupna, a trenutno najdjelotvornija je kombinacija fototerapije i kombiniranih pripravaka. Europska Akademija za kožne i spolne bolesti je u suradnji s drugim institucijama donijela nove smjernice za liječenje vitiliga temeljene na medicini temeljenoj dokazima.

Saznaj više