Upute autorima – tehnička priprema teksta članka

 • koristiti propisani font: Times New Roman veličina slova, 12
 • cijeli tekst napisati s proredom od 1,5 redak
 • numerirati stranice u donjem desnom kutu
 • ne koristiti “grafičko oblikovanje”: uvlake prvog reda, bold, italic, kao ni lijevo, desno ni srednje poravnanje već isključivo centralno poravnanje
 • podebljanje slova (engl. bold) koristiti samo za naslov članka, dijelove strukture
 • članka i podnaslove
 • sve eventualne kratice objasniti pri prvom spomenu u tekstu, osim uobičajenih
 • ako je neka riječ prevedena s engleskog, engleski naziv staviti u zagradu, italicom s prefiksom engl; primjerice ovako: pažljivo praćenje (engl.watchful waiting)

Obvezna struktura:

 • na prvoj stranici naslov i imena autora (puno ime i prezime, broj u superskriptu uz prezime1, zatim oznaka ustanove u kojoj autor radi, adresa i grad)
 • na drugoj stranici sažetak u klasičnom, nestrukturiranom obliku, od maksimalno 250 riječi na hrvatskom jeziku, s ključnim riječima naznačenim na kraju, ukupno 5-8 ključnih riječi/pojmova ( po MeSH-u), uobičajeno je 3
 • tekst članka organizira se po modificiranoj IMRAD (engl. Introduction, Materials and methods, Results And Discussion) strukturi. Sadrži u pravilu Uvod i Raspravu. Odjeljaka Ispitanici i postupci i Rezultati u pravilu nema jer su članci  kongresa DNOOM poseban oblik preglednih članaka, tzv. state-of-the-art reviews, a ne istraživački. No, ako ipak imate rezultate vlastitih istraživanja povezanih s navedenom temom, prikažite ih kao Vlastita istraživanja i to u dijelu članka neposredno prije Rasprave. Time se poboljšava kvaliteta članka, ali i cjelokupnog zbornika kao vrijedne zbirke nastavnih štiva.
 • Posebno je važno na kraju članka napisati kratak osvrt na temu s gledišta uloge liječnika obiteljske medicine.
 • nekoliko ključnih poruka članka organiziranih po točkama i stavljenih u okvir (engl.”bulets in a box”) na slijedeći način valja umetnuti na kraju Rasprave:
  • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  • Cccccccccccccccccccccc
  • Ddddddddddddddddddddd
 • na posebnoj stranici iza teksta umetnuti popis literature, Vancouversko citiranje, dakle u tekstu broj referencije u okrugloj zagradi (1), a ne u onoj uglatoj niti superskriptu
 • popis literature se piše istim fontom kao članak (ne manjim!) i ne koristi se italic niti plava boja za citirane web-stranice
 • među člancima prednost dati novijoj literaturi i višoj razini dokaza (sustavni pregledni članci sa ili bez metaanaliza, randomizirane kontrolirane studije), dakle EBM izvorima, tek ako takvih nema, opservacijskim ili ostalim vrstama istraživanja niže razine dokaza
 • iza popisa literature, na posebnoj stranici napisati engleski sažetak: naslov mu je Abstract (NE SUMMARY).Traži se što doslovniji i kvalitetniji prijevod hrvatskog sažetka koji je napisan na stranici 2. članka.
 • tablice umetnuti u tekst, s naslovom iznad tablica →neka svaka tablica dade jednu poruku, nikako ne zaboraviti na mjerne jedinice ako su u tablici navedene
 • slike umetnuti u tekst, isključivo crno-bijele, s potpisom ispod svake
 • ako je ikako moguće ne uzimati slike s Interneta, ako je pak nužno uvijek korektno i precizno navesti izvor
 • da bi olakšali postupak popravka članka, recenzenti će raditi ispravke i ubacivati komentare isključivo korištenjem recenzijskog sustava s alatne trake MS Worda (engl. Review)
 • nakon recenzije članak korigiran po uputama recenzenta u najkraćem roku valja emailom poslati kontakt osobi za prikupljanje članaka
 • tek tada će članci biti poslani na lekturu i kontrolu engleskog prijevoda sažetka

Svi članci koji nisu napisani prema svim elementima uputa za autore morat će odmah biti vraćeni autoru na ispravak, prije upućivanja u postupak recenzije!

Hvala na suradnji!
Dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr.med.

Održan Drugi kongres DNOOM

U Zagrebu je od 10.03.2011. do 12.03.2011. godine pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike prof. dr. sc. Ive Josipovića održan Drugi kongres društva nastavnika opće/obiteljske medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Tema kongresa je bila “Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas”. Na svečanosti otvorenja sudionike kongresa je ispred svih četiriju Katedri obiteljske medicine pozdravio predstojnik Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Rudika Gmajnić u svojstvu predsjednika znanstvenog odbora kongresa, predstavnik inozemnih gostiju (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Srbije) prim. dr. Ljubin Šukriev, predsjednik Hrvatske liječničke komore prim. dr. Hrvoje Minigo, predstavnica Grada Zagreba iz Ureda za zdravstvo i branitelje Jasmina Brčić, dr. med., dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Davor Miličić te izaslanik Predsjednika Republike prof. dr. sc. Izet Aganović.
Nakon pozdravnih govora uvodno predavanje je održala predsjednica DNOOM-a prof. dr.sc. Biserka Bergman Marković s temom “Zbrinjavanje bolesnika sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini Hrvatske”. Gost predavač prof. dr. sc. Igor Švab potom je održao predavanje “Što treba učiti i znati u dijabetesu?”. Zabavni dio programa upriličili su Zbor Zvjezdice pod ravnanjem dirigenta Zdravka Šljivca i mladi glazbenik Filip Merčep.

Radni dio Kongresa u petak je bio podijeljen na tematske cjeline “Pristup bolesniku sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini” i “Specifičnosti kliničkog pristupa u obiteljskoj medicini”. U popodnevnom dijelu programa održano je šest paralelnih radionica o liječenju oboljelih sa šećernom bolesti peroralnim lijekovima te potom šest radionica o liječnju inzulinom. Na samom kraju radnog dana održan je okrugli stol s temom “Edukacija – zalog bolje prakse”. Pod predsjedanjem dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Davora Miličića te uz sudjelovanje predstavnika svih četiriju Katedri obiteljske medicine prof. dr. sc. Milice Katić (Zagreb), prof. dr. sc. Rudike Gmajnića (Osijek), prof. dr. sc. Erisa Materljana (Rijeka), Davorke Vrdoljak, dr. med. (Split), te predstavnika profesionalnih stručnih društava mr. sc. Nevenke Vinter Repalust (HUOM), Marija Malnara, dr. med. (KOHOM) , prim. dr. sc. Đurđice Lazić (HDOD-HZL) te prof. dr. sc. Biserke Bregman Marković (DNOOM) raspravljano je o novom kurikulumu specijalizacije obiteljske medicine, o važnosti kontinuirane medicinske edukacije, i o ulozi doedukacije mentora. Na kraju napornog radnog dana uslijedila je svečana večera.

Tijekom subote je nastavljeno s radnim dijelom i temama “Specifični problemi zbrinajvanja bolesnika koji boluju od šećerne bolesti” i “Komplikacije šećerne bolesti”. U poslijepodnevnom dijelu programa održane su radionice s temama “Nove tehnologije u praćenju kronične bolesti”, “Područja istraživanja u obiteljskoj medicini”, “Kako načiniti poster prezentaciju?” i “Dijabetičko stopalo”. Kongres je završio okruglim stolom s temom “Kako poboljšati zbrinjavanje bolesnika sa šećernom bolesti?”. Na okruglom stolu su uz domaće stručnjake sudjelovali i inozemni gosti kao predstavnici svojih Katedri i stručnih društava. Istaknuto je da je bolesnik na prvom mjestu, podvučena je važnost prevencije i zaključeno da je neophodno imati sve potrebne parametre u postojećim informatičkim programima koji podržavaju današnji medicinski karton, a koji u tom segmentu ne zadovoljavaju naše potrebe. Zaključeno je i da se podizanjem kvalitete prevencije može doći do kvalitetnije podjele rada liječnika obiteljske medicine i specijalista dijabetologa, sve s ciljem kvalitetnije zdravstvene zaštite bolesnika.

Svi sudionici kongresa dobili su Zbornik radova koji su mnogi ocijenili kao izuzetno kvalitetan materijal za učenje o šećernoj bolesti te džepno izdanje knjige “Osoba sa šećernom bolesti u ordinaciji obiteljskog liječnika” autorice prof. dr. sc. Biserke Bergman Marković. Trenutkom zatvaranja Drugog kongresa DNOOM započele su i pripreme za Treći kongres koji će se održati iduće godine.

Održan Drugi kongres DNOOM

U Zagrebu je od 10.03.2011. do 12.03.2011. godine pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike prof. dr. sc. Ive Josipovića održan Drugi kongres društva nastavnika opće/obiteljske medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Tema kongresa je bila “Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas”. Na svečanosti otvorenja sudionike kongresa je ispred svih četiriju Katedri obiteljske medicine pozdravio predstojnik Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Rudika Gmajnić u svojstvu predsjednika znanstvenog odbora kongresa, predstavnik inozemnih gostiju (Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Srbije) prim. dr. Ljubin Šukriev, predsjednik Hrvatske liječničke komore prim. dr. Hrvoje Minigo, predstavnica Grada Zagreba iz Ureda za zdravstvo i branitelje Jasmina Brčić, dr. med., dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Davor Miličić te izaslanik Predsjednika Republike prof. dr. sc. Izet Aganović.

Više

Izrada postera

Izrada slikovnog prikaza (postera, oglasa, plakata) za znanstveni skup nije jednostavan posao. Kao i pisanje znanstvenog članka i pisanje postera ima svoja pravila i strukturu. Želeći Vas potaknuti da na slijedećem kongresu Društva nastavnika obiteljske medicine upravo Vi izradite i pošaljete svoju poster prezentaciju i možda osvojite neku od lijepih nagrada, nudimo vam pomoć kroz prezentaciju održanu na radionici kongresa DNOOM.

Izrada postera