Upute autorima – tehnička priprema teksta članka

 • koristiti propisani font: Times New Roman veličina slova, 12
 • cijeli tekst napisati s proredom od 1,5 redak
 • numerirati stranice u donjem desnom kutu
 • ne koristiti “grafičko oblikovanje”: uvlake prvog reda, bold, italic, kao ni lijevo, desno ni srednje poravnanje već isključivo centralno poravnanje
 • podebljanje slova (engl. bold) koristiti samo za naslov članka, dijelove strukture
 • članka i podnaslove
 • sve eventualne kratice objasniti pri prvom spomenu u tekstu, osim uobičajenih
 • ako je neka riječ prevedena s engleskog, engleski naziv staviti u zagradu, italicom s prefiksom engl; primjerice ovako: pažljivo praćenje (engl.watchful waiting)

Obvezna struktura:

 • na prvoj stranici naslov i imena autora (puno ime i prezime, broj u superskriptu uz prezime1, zatim oznaka ustanove u kojoj autor radi, adresa i grad)
 • na drugoj stranici sažetak u klasičnom, nestrukturiranom obliku, od maksimalno 250 riječi na hrvatskom jeziku, s ključnim riječima naznačenim na kraju, ukupno 5-8 ključnih riječi/pojmova ( po MeSH-u), uobičajeno je 3
 • tekst članka organizira se po modificiranoj IMRAD (engl. Introduction, Materials and methods, Results And Discussion) strukturi. Sadrži u pravilu Uvod i Raspravu. Odjeljaka Ispitanici i postupci i Rezultati u pravilu nema jer su članci  kongresa DNOOM poseban oblik preglednih članaka, tzv. state-of-the-art reviews, a ne istraživački. No, ako ipak imate rezultate vlastitih istraživanja povezanih s navedenom temom, prikažite ih kao Vlastita istraživanja i to u dijelu članka neposredno prije Rasprave. Time se poboljšava kvaliteta članka, ali i cjelokupnog zbornika kao vrijedne zbirke nastavnih štiva.
 • Posebno je važno na kraju članka napisati kratak osvrt na temu s gledišta uloge liječnika obiteljske medicine.
 • nekoliko ključnih poruka članka organiziranih po točkama i stavljenih u okvir (engl.”bulets in a box”) na slijedeći način valja umetnuti na kraju Rasprave:
  • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  • Cccccccccccccccccccccc
  • Ddddddddddddddddddddd
 • na posebnoj stranici iza teksta umetnuti popis literature, Vancouversko citiranje, dakle u tekstu broj referencije u okrugloj zagradi (1), a ne u onoj uglatoj niti superskriptu
 • popis literature se piše istim fontom kao članak (ne manjim!) i ne koristi se italic niti plava boja za citirane web-stranice
 • među člancima prednost dati novijoj literaturi i višoj razini dokaza (sustavni pregledni članci sa ili bez metaanaliza, randomizirane kontrolirane studije), dakle EBM izvorima, tek ako takvih nema, opservacijskim ili ostalim vrstama istraživanja niže razine dokaza
 • iza popisa literature, na posebnoj stranici napisati engleski sažetak: naslov mu je Abstract (NE SUMMARY).Traži se što doslovniji i kvalitetniji prijevod hrvatskog sažetka koji je napisan na stranici 2. članka.
 • tablice umetnuti u tekst, s naslovom iznad tablica →neka svaka tablica dade jednu poruku, nikako ne zaboraviti na mjerne jedinice ako su u tablici navedene
 • slike umetnuti u tekst, isključivo crno-bijele, s potpisom ispod svake
 • ako je ikako moguće ne uzimati slike s Interneta, ako je pak nužno uvijek korektno i precizno navesti izvor
 • da bi olakšali postupak popravka članka, recenzenti će raditi ispravke i ubacivati komentare isključivo korištenjem recenzijskog sustava s alatne trake MS Worda (engl. Review)
 • nakon recenzije članak korigiran po uputama recenzenta u najkraćem roku valja emailom poslati kontakt osobi za prikupljanje članaka
 • tek tada će članci biti poslani na lekturu i kontrolu engleskog prijevoda sažetka

Svi članci koji nisu napisani prema svim elementima uputa za autore morat će odmah biti vraćeni autoru na ispravak, prije upućivanja u postupak recenzije!

Hvala na suradnji!
Dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr.med.

Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine i u web knjižari

Zbornici sva tri održana kongresa Društva nastavnika opće/obiteljske medicine “Zbrinjavanje bolesnika s najčešćim psihičkim poremećajima u obiteljskoj medicini”, “Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas” i “Bolesnici s respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini” dostupni su u web knjižari izdavačke kuće Redak.

Održan treći Kongres društva nastavnika opće/obiteljske medicine

3 kongresU Zagrebu je od 08.03.2012. do 10.03.2012. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Grada Zagreba održan Treći kongres društva nastavnika opće/obiteljske medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Tema kongresa je bila “Bolesnci s respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini”.

Na svečanosti otvorenja sudionike kongresa je ispred svih stručnih društava opće/obiteljske medicine pozdravio dr Daniel Ferlin, predstavnik inozemnih gostiju (Bosne i hercegovine, Makedonije, Slovenije, Srbije) prof. dr. Igor Švab, ispred četiriju Katedri obiteljske medicine pozdravila doc. dr. sc. Ines Diminić Lisica s Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ispred Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jadranka Božikov, predstavnik Hrvatske liječničke komore prim. dr. Dražen Borčić, te predstavnik Hrvatskog liječničkog zbora prof. dr. sc. Boris Brkljačić.

Nakon pozdravnih govora uvodno predavanje je održala predsjednica DNOOM-a prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković s temom “Zbrinjavanje bolesnika s bolestima pluća u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj”. Gost predavač prof. dr. sc. Janko Kersnik iz Slovenije potom je održao predavanje po nazivom “Što može nastava u obiteljskoj ambulanti dati studentu medicine?”. Za zabavni dio progarma pobrinuo se maestro Zdravko Šljivac koji je predstavio mlade glazbene nade flautisticu Anu Batinicu i sopranisticu Nikolinu Pinko.

Radni dio Kongresa u petak je počeo pozvanim predavanjem doc. dr. sc. Davorine Petek iz Slovenije s temom “Pristup bolesnicima s plućnim bolestima u obiteljskoj medicini u Sloveniji”. Uslijedile su teme: Upotreba antibiotika u respiratornim bolestima (smjernice u odnosu na realitet), Pokazatelji kvalitete skrbi bolesnika s bolestima pluća u obiteljskoj medicini, Odnos liječnika prema osobi u skrbi koja boluje od plućne bolsti, Grlobolja – međunarodne smjernice i dijagnostičke kontroverze, Pristup bolesniku s kašljem i zaduhom, Astma, KOPB, Dijagnostički testovi plućne funkcije, Medikamentozno liječenje kroničnih upalnih plućnih bolesti, Akutna i hitna stanja plućnih bolesti. Nakon sponzoriranih satelitskih simpozija i ručka, u popodnevnom dijelu programa održane su četiri paralelne radionice Spirometrije te radionice: Uvod u znanstveni rad u obiteljskoj medicini – zašto istraživati?, Inkontinencija – dijagnostičke i terapijske mogućnosti, Škola disanja, Reanimacija – vježbe disanja. Na kraju napornog radnog dana uslijedila je svečana večera.

Tijekom subote je nastavljeno s radnim dijelom i temama Antibiotski tretman respiratornih infekcija da ili ne, Nepotrebna upotreba antibiotika, Astma u djece, Zbrinjavanje i trajno praćenje bolesnika, Plućna rehabilitacija, Tehnika upotrebe inhalacijskih lijekova, Novo lice tuberkuloze, Trajno liječenje kisikom bolesnika s kroničnom plućnom bolesti.

Kongres je završio okruglim stolom s temom “Kako poboljšati zbrinjavanje bolesnika s bolestima pluća u obiteljskoj medicini?”. Na okruglom stolu su uz domaće stručnjake sudjelovali i inozemni gosti kao predstavnici svojih Katedri i stručnih društava. Istaknuto je da je bolesnik na prvom mjestu, podvučena važnost ukupne prevencije, a posebno prevencije, pravovremenog otkrivanja i adekvatnog liječenja oboljelih od kronične opstruktivne plućne bolesti. Jednako je naglašena potreba donošenja indikatora kvalitete rada koji bi između ostalog pratili navike liječnika u propisivanju antibiotika u respiratornim infekcijama i bilježenje pušačkih navika oboljelih u medicinsku dokumentaciju. Zaključeno je da je neophodno potrebno omogućiti bolju opremljenost ordinacija obiteljske medicine kako bi se oboljelima od plućnih bolesti ujedno i pružila adekvatna skrb.

Svi sudionici kongresa dobili su Zbornik radova koji je kao i raniji ocijenjen kao izuzetno kvalitetan materijal za učenje o bolestima pluća. Trenutkom zatvaranja Trećeg kongresa DNOOM započele su i pripreme za Četvrti kongres koji će se održati iduće godine.

 

 

 

I nakon Kongresa Kongres

Iza nas je treći po redu kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine s međunarodnim sudjelovanjem održan od 08.03.2012. do 10.03.2012. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Grada Zagreba. Tema kongresa je bila Bolesnci s respiratornim bolestima u obiteljskoj medicini.

Ukoliko ste bili sudionik Kongresa dobili ste brošuru s voucherom koji Vam služi za pristup kongresnim predavanjima. U tri dana predavanja je održalo više od 25 predavača. Želite li pogledati i poslušati predavanja posjetite www.e-medicina.hr, registriraje se i uživajte.

Izrada postera

Izrada slikovnog prikaza (postera, oglasa, plakata) za znanstveni skup nije jednostavan posao. Kao i pisanje znanstvenog članka i pisanje postera ima svoja pravila i strukturu. Želeći Vas potaknuti da na slijedećem kongresu Društva nastavnika obiteljske medicine upravo Vi izradite i pošaljete svoju poster prezentaciju i možda osvojite neku od lijepih nagrada, nudimo vam pomoć kroz prezentaciju održanu na radionici kongresa DNOOM.

Izrada postera