Upute autorima – tehnička priprema teksta članka

 • koristiti propisani font: Times New Roman veličina slova, 12
 • cijeli tekst napisati s proredom od 1,5 redak
 • numerirati stranice u donjem desnom kutu
 • ne koristiti “grafičko oblikovanje”: uvlake prvog reda, bold, italic, kao ni lijevo, desno ni srednje poravnanje već isključivo centralno poravnanje
 • podebljanje slova (engl. bold) koristiti samo za naslov članka, dijelove strukture
 • članka i podnaslove
 • sve eventualne kratice objasniti pri prvom spomenu u tekstu, osim uobičajenih
 • ako je neka riječ prevedena s engleskog, engleski naziv staviti u zagradu, italicom s prefiksom engl; primjerice ovako: pažljivo praćenje (engl.watchful waiting)

Obvezna struktura:

 • na prvoj stranici naslov i imena autora (puno ime i prezime, broj u superskriptu uz prezime1, zatim oznaka ustanove u kojoj autor radi, adresa i grad)
 • na drugoj stranici sažetak u klasičnom, nestrukturiranom obliku, od maksimalno 250 riječi na hrvatskom jeziku, s ključnim riječima naznačenim na kraju, ukupno 5-8 ključnih riječi/pojmova ( po MeSH-u), uobičajeno je 3
 • tekst članka organizira se po modificiranoj IMRAD (engl. Introduction, Materials and methods, Results And Discussion) strukturi. Sadrži u pravilu Uvod i Raspravu. Odjeljaka Ispitanici i postupci i Rezultati u pravilu nema jer su članci  kongresa DNOOM poseban oblik preglednih članaka, tzv. state-of-the-art reviews, a ne istraživački. No, ako ipak imate rezultate vlastitih istraživanja povezanih s navedenom temom, prikažite ih kao Vlastita istraživanja i to u dijelu članka neposredno prije Rasprave. Time se poboljšava kvaliteta članka, ali i cjelokupnog zbornika kao vrijedne zbirke nastavnih štiva.
 • Posebno je važno na kraju članka napisati kratak osvrt na temu s gledišta uloge liječnika obiteljske medicine.
 • nekoliko ključnih poruka članka organiziranih po točkama i stavljenih u okvir (engl.”bulets in a box”) na slijedeći način valja umetnuti na kraju Rasprave:
  • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  • Cccccccccccccccccccccc
  • Ddddddddddddddddddddd
 • na posebnoj stranici iza teksta umetnuti popis literature, Vancouversko citiranje, dakle u tekstu broj referencije u okrugloj zagradi (1), a ne u onoj uglatoj niti superskriptu
 • popis literature se piše istim fontom kao članak (ne manjim!) i ne koristi se italic niti plava boja za citirane web-stranice
 • među člancima prednost dati novijoj literaturi i višoj razini dokaza (sustavni pregledni članci sa ili bez metaanaliza, randomizirane kontrolirane studije), dakle EBM izvorima, tek ako takvih nema, opservacijskim ili ostalim vrstama istraživanja niže razine dokaza
 • iza popisa literature, na posebnoj stranici napisati engleski sažetak: naslov mu je Abstract (NE SUMMARY).Traži se što doslovniji i kvalitetniji prijevod hrvatskog sažetka koji je napisan na stranici 2. članka.
 • tablice umetnuti u tekst, s naslovom iznad tablica →neka svaka tablica dade jednu poruku, nikako ne zaboraviti na mjerne jedinice ako su u tablici navedene
 • slike umetnuti u tekst, isključivo crno-bijele, s potpisom ispod svake
 • ako je ikako moguće ne uzimati slike s Interneta, ako je pak nužno uvijek korektno i precizno navesti izvor
 • da bi olakšali postupak popravka članka, recenzenti će raditi ispravke i ubacivati komentare isključivo korištenjem recenzijskog sustava s alatne trake MS Worda (engl. Review)
 • nakon recenzije članak korigiran po uputama recenzenta u najkraćem roku valja emailom poslati kontakt osobi za prikupljanje članaka
 • tek tada će članci biti poslani na lekturu i kontrolu engleskog prijevoda sažetka

Svi članci koji nisu napisani prema svim elementima uputa za autore morat će odmah biti vraćeni autoru na ispravak, prije upućivanja u postupak recenzije!

Hvala na suradnji!
Dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr.med.

Zaključci IV Kongresa DNOOM-a

Želja organizatora bila je unaprijediti trajnu izobrazbu liječnika obiteljske medicine iz područja srčanožilnih bolesti, kao i izmijeniti iskustva na istu temu sa pozvanim gostima iz zemalja regije, Federacije Bosne i Hercegovine, Makedonije, Republike Srpske, Slovenije i Srbije. Poseban naglasak usmjeren je na prevenciju srčanožilnih bolesti na kojem su sudjelovali gosti iz zemalja u regiji, a doneseni su zaključci koji će pomoći boljem i učinkovitijem zbrinjavanju bolesnika u obiteljskoj medicini. Detalji.

Radionice na IV Kongresu Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

Tijekom 4. Kongresa Društva nastavnika održat će se niz korisnih radionica. U subotu 16.03.2013. godine održat će se radionice: Kardiovaskularne bolesti u obiteljskoj medicini, Reanimacija, Novi lijekovi u reumatološkim bolestima, Škola disanja, Znanstveni rad u obiteljskoj medicini – EBM, Cochrane, Pristup bolesniku s hemoroidima i opstipacijom. U nedjelju 17.03.2013. godine. na rasporedu su: Motivacijski trening za prestanak pušenja, Spirometrija, Kronična rana, Uvođenje inzulinske terapije u obiteljskoj medicini, Pristup bolesniku s hemoroidima i opstipacijom. Raspored 16.03.2013. i raspored 17.03.2013.

Program

Tema ovogodišnjeg kongresa su kardiovaskularne bolesti u praksi liječnika obiteljske medicine. Radi se o temi od iznimnog javnozdravstvenog značaja koja, osim što predstavljaju vodeći uzrok pobolijevanja i smrtnosti, predstavlja i značajan stručni izazov u svakodnevnom radu. U svjetlu najnovijih spoznaja na području kardioloških bolesti (nove smjernice Europskog kardiološkog društva),

uz način njihove implementacije u svakodnevni rad liječnika obiteljske medicine, pripremili smo niz teoretskih i praktičnih oblika prezentacije znanja. Kao i do sada, predavanja će držati liječnici/nastavnici obiteljske medicine, ali i specijalisti drugih profesija, poglavito kardiolozi. Program

4. KONGRES DRUŠTVA NASTAVNIKA OPĆE / OBITELJSKE MEDICINE

S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM BOLESNIK SA SRČANOŽILNOM BOLESTI U OBITELJSKOJ MEDICINI

POKROVITELJ KONGRESA: PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE PROF.DR.SC. IVO JOSIPOVIĆ

ORGANIZATOR KONGRESA: DRUŠTVO NASTAVANIKA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE ZAGREB

HOTEL ANTUNOVIĆ
15.03.2013 – 17.03.2013

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

Posebno mi je zadovoljstvo pozvati Vas na IV. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM). Kongres je tijekom protekle četiri godine izrastao u jedinstveno mjesto stručnog i znanstvenog okupljanja liječnika obiteljske medicine i tematski zainteresiranih konzilijarnih liječnika različitih usmjerenja iz Hrvatske i okolnih zemalja.

Uz kontinuiranu potporu sponzora, a na tragu aktualnih trendova u svijetu stvorili smo jedinstveno mjesto okupljanja i izvrsnosti u edukaciji na polju primarne zdravstvene zaštite.

Tema je ovogodišnjeg kongresa su kardiovaskularne bolesti u praksi liječnika obiteljske medicine. Radi se o temi od iznimnog javnozdravstvenog značaja koja osim što predstavljaju vodeći uzrok pobolijevanja i smrtnosti predstavlja i značajan stručni izazov u svakodnevnom radu. Niti jedan dio našeg rada ne utječe tako na sociodemografske karakteristike Hrvatske, kao što je dobro organizirana, sustavno primijenjena, ali i stimulirana prevencija kardiovaskularnih bolesti.

Više

Poster sekcija Kongresa DNOOM

Poster sekcija ima dvije skupine postera: studentske prikaze slucaja bilo iz seminarskih radova bilo interesantnih slucaja iz ambulante mentora te postere kolega lijecnika koji neminovno ne moraju biti prikazi slucaja.

Studenti prireduju seminarske radove na zadanu temu uz pomoc svojih mentora koristeci primjere iz njihovih ordinacija. Njihova prezentacija pred kolegama je osnova za proradu odredenih tema uz pomoc voditelja seminara. Željeli bi najbolje od tih seminarskih radova sacuvati objavljene u obliku sažetaka u Knjizi radova kongresa te ih prikazati putem postera vecem broju kolega, a najbolje postere nagraditi. Tocno vrijeme poster prezentacije bit ce objavljeno u finalnom programu kongresa. U za to predvideno vrijeme, strucno povjerenstvo ce obilaziti postere, a svaki poster treba biti kratko prezentiran od strane autora. Potom slijede odgovori na pitanja odnosno kratka rasprava. Strucno povjerenstvo ce potom odabrati najbolje postere kongresa, od cega ce prva tri biti nagradena lijepim nagradama. Proglašenje najboljeg postera i urucenje nagrade održat ce se za vrijeme svecane vecere. Studenti koji ce prezentirati poster ne placaju kotizaciju za kongres te mogu prisustvovati predavanjima na kongresu, a pozvani su i na svecanu veceru.Detaljnije savjete o izradi postera možete naci u clanku dr. sc. Davorke Vrdoljak – Kako izraditi poster na web stranici Društva nastavnika obiteljske medicine www. dnoom. org. Strukturirani sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku od oko 250 rijeci koji sadrži Naslov postera – Autore s mjestom rada – Uvod – Ispitanici i metode – Rezultati – Zakljucak, a ako se radi o prikazu slucaja: Naslov postera – Autore s mjestom rada – Uvod – Prikaz slucaja – Zakljucak te u oba slucaja kljucne rijeci; 5-8 kljucnih rijeci (po MeSH-u) poslati do 01.02.2013. godine dr. Stanki Stojanovic-Špehar na e-mail adresu: ssspehar@gmail. com Dimenzija postera je 120 cm x 90 cm.

Smještaj

Cijene smještaja izražene su po osobi dnevno i uključuju doručak, PDV i boravišnu pristojbu.
Prices are per person, per day, (breakfast, VAT, and city tax are included).

Hotel Jednokrevetna soba / Single room Dvokrevetna soba / Double room
Hotel Antunović Zagreb 4 * 697,00 kn 884,00 kn
Kontakt/Contact +385 1 2041 121 rezervacije@hotelantunovic.com

 

Za ostale mogućnosti smještaja potrebno je kontaktirati/For other possibilities of accomodation please contact GRUPA CONVENTA, Nova Ves 62, 10 000 Zagreb tel: 01 8887058, 091 2013627, 098 9805714, fax: 01 8887059, e-mail: sanja.suhic@conventa.hrwww.conventa.hr