Pratite PETI KONGRES i dalje

Drage kolege,

svima koji niste bili u mogućnosti prisutvovati našem Kongresu omogućujemo pristup Kongresu online. Uz odgledanih 80% Kongresa ostvarujete pravo na 10 bodova prema pravilniku HLK. Kliknite se na www.e-medikus.com.

Naši prošli kongresi “Zbrinjavanje bolesnika sa respiratornim bolestima” s novim GOLD smjernicama za KOPB i “Zbrinjavanje bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima” sa novim smjernice za kardiovaskularne bolesti, Europskog kardiološkog društva, mogu se pregledati potpuno besplatno preko iste adrese i ostvariti pravo na 10 bodova Komore uz odgledanih 60% Kongresa. Bit će dostupni toliko dugo dok obrađene smjernice budu važeće.

Najbolji posteri V. Kongresa DNOOM-a

1. Nagradu – kotizaciju za slijedeći kongres DNOOM-a dobile su studentice 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dora Franceschi i Neva Purgar pod mentorstvom dr. Valerije Bralić Lang za poster Obitelj i zdravlje… i stjenice.

2. Nagradu TENS – aparat dobila je dr. Vedrana Ćosić – specijalizantica obiteljske medicine pod mentorstvom doc. dr.sc. Sande Pribić iz Osijeka za poster Opekotina.

3. Nagradu – knjigu Obiteljska medicina dobila je studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Diana Jovičić pod mentorstvom dr. Ivane Kelave za poster Kameleonska bolest.

Čestitamo nagrađenima i pozivamo sve kolege da i dalje šalju svoje postere.

dr. sc. Stanislava Stojanović Špehar,

voditeljica poster sekcije

Dobrodošlica Predsjednice DNOOM-a

Poštovana kolegice, poštovani kolega,
Peta nam je godina. Stoga nam je posebno zadovoljstvo pozvati Vas na jubilarni, V. Kongres društva nastavnika opće/ obiteljske medicine (DNOOM). Uz Vašu kontinuiranu potporu te suradnju sa sponzorima postali smo prepoznati izvor najnovijih i sveobuhvatnih informacija o najaktualnijim temama u struci opće-obiteljske medicine.

Više

Preliminarni program V kongresa DNOOM

                                                                                                  BOL – PETI VITALNI ZNAK
Zagreb, 14. do 16. ožujak 2014. godine

 

 

1. Pristup boli u obiteljskoj medicini

 • Procjena parametara kvalietete skrbi za bolesnike s boli
 • Bolesnikov doživljaj bolesti
 • Kompetencije LOM za blijecenje bolesnika s boli
 • Istraživanje boli u obiteljskoj medicini
 • Kronicna bol

2. Bol u prsnom košu

 • Perikarditis
 • Miokarditis i hipertrofijska miokardiopatija
 • Upalne bolesti pluca
 • Plucna embolija
 • Plucna hipertezija

Više

Upute autorima – tehnička priprema teksta članka

 • koristiti propisani font: Times New Roman veličina slova, 12
 • cijeli tekst napisati s proredom od 1,5 redak
 • numerirati stranice u donjem desnom kutu
 • ne koristiti “grafičko oblikovanje”: uvlake prvog reda, bold, italic, kao ni lijevo, desno ni srednje poravnanje već isključivo centralno poravnanje
 • podebljanje slova (engl. bold) koristiti samo za naslov članka, dijelove strukture
 • članka i podnaslove
 • sve eventualne kratice objasniti pri prvom spomenu u tekstu, osim uobičajenih
 • ako je neka riječ prevedena s engleskog, engleski naziv staviti u zagradu, italicom s prefiksom engl; primjerice ovako: pažljivo praćenje (engl.watchful waiting)

Obvezna struktura:

 • na prvoj stranici naslov i imena autora (puno ime i prezime, broj u superskriptu uz prezime1, zatim oznaka ustanove u kojoj autor radi, adresa i grad)
 • na drugoj stranici sažetak u klasičnom, nestrukturiranom obliku, od maksimalno 250 riječi na hrvatskom jeziku, s ključnim riječima naznačenim na kraju, ukupno 5-8 ključnih riječi/pojmova ( po MeSH-u), uobičajeno je 3
 • tekst članka organizira se po modificiranoj IMRAD (engl. Introduction, Materials and methods, Results And Discussion) strukturi. Sadrži u pravilu Uvod i Raspravu. Odjeljaka Ispitanici i postupci i Rezultati u pravilu nema jer su članci  kongresa DNOOM poseban oblik preglednih članaka, tzv. state-of-the-art reviews, a ne istraživački. No, ako ipak imate rezultate vlastitih istraživanja povezanih s navedenom temom, prikažite ih kao Vlastita istraživanja i to u dijelu članka neposredno prije Rasprave. Time se poboljšava kvaliteta članka, ali i cjelokupnog zbornika kao vrijedne zbirke nastavnih štiva.
 • Posebno je važno na kraju članka napisati kratak osvrt na temu s gledišta uloge liječnika obiteljske medicine.
 • nekoliko ključnih poruka članka organiziranih po točkama i stavljenih u okvir (engl.”bulets in a box”) na slijedeći način valja umetnuti na kraju Rasprave:
  • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  • Cccccccccccccccccccccc
  • Ddddddddddddddddddddd
 • na posebnoj stranici iza teksta umetnuti popis literature, Vancouversko citiranje, dakle u tekstu broj referencije u okrugloj zagradi (1), a ne u onoj uglatoj niti superskriptu
 • popis literature se piše istim fontom kao članak (ne manjim!) i ne koristi se italic niti plava boja za citirane web-stranice
 • među člancima prednost dati novijoj literaturi i višoj razini dokaza (sustavni pregledni članci sa ili bez metaanaliza, randomizirane kontrolirane studije), dakle EBM izvorima, tek ako takvih nema, opservacijskim ili ostalim vrstama istraživanja niže razine dokaza
 • iza popisa literature, na posebnoj stranici napisati engleski sažetak: naslov mu je Abstract (NE SUMMARY).Traži se što doslovniji i kvalitetniji prijevod hrvatskog sažetka koji je napisan na stranici 2. članka.
 • tablice umetnuti u tekst, s naslovom iznad tablica →neka svaka tablica dade jednu poruku, nikako ne zaboraviti na mjerne jedinice ako su u tablici navedene
 • slike umetnuti u tekst, isključivo crno-bijele, s potpisom ispod svake
 • ako je ikako moguće ne uzimati slike s Interneta, ako je pak nužno uvijek korektno i precizno navesti izvor
 • da bi olakšali postupak popravka članka, recenzenti će raditi ispravke i ubacivati komentare isključivo korištenjem recenzijskog sustava s alatne trake MS Worda (engl. Review)
 • nakon recenzije članak korigiran po uputama recenzenta u najkraćem roku valja emailom poslati kontakt osobi za prikupljanje članaka
 • tek tada će članci biti poslani na lekturu i kontrolu engleskog prijevoda sažetka

Svi članci koji nisu napisani prema svim elementima uputa za autore morat će odmah biti vraćeni autoru na ispravak, prije upućivanja u postupak recenzije!

Hvala na suradnji!
Dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr.med.

Izrada postera

Izrada slikovnog prikaza (postera, oglasa, plakata) za znanstveni skup nije jednostavan posao. Kao i pisanje znanstvenog članka i pisanje postera ima svoja pravila i strukturu. Želeći Vas potaknuti da na slijedećem kongresu Društva nastavnika obiteljske medicine upravo Vi izradite i pošaljete svoju poster prezentaciju i možda osvojite neku od lijepih nagrada, nudimo vam pomoć kroz prezentaciju održanu na radionici kongresa DNOOM.

Izrada postera