Radionice na 8. Kongresu DNOOMa

Drage kolege,

brojne radionice, njih ukupno 13, sastavni su dio i ovogodišnjeg kongresa. Svaka od njih posebno je odabrana s obzirom na svakodnevne i raznovrsne potrebe liječnika obiteljske medicine, a unutar svake odvojen je dio za praktičan rad. Ovogodišnja je posebnost da je sudjelovanje na radionicama posebno bodovano od Povjerenstva za medicinsku naobrazbu HLK i to sa 4 boda za pasivno i 6 bodova za aktivno sudjelovanje. Prijave za radionice su otvorene on-line. Pozivamo vas da što prije rezervirate svoje mjesto u radionici jer je broj sudionika po pojedinoj radionici ograničen na 30.

 

SVEČANOST OTVORENJA OSMOG KONGRESA DNOOMa

Drage kolegice i kolege, dragi prijatelji.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate svečanost otvorenja 8. Kongresa DNOOM-a u četvrtak 9. ožujka 2017. godine u 18.30 sati. Svečanost će započeti predavanjima dvojice uvaženih gostiju, cijenjenih liječnika obiteljske medicine i znanstvenika, profesora Christosa Lionisa i profesora Igora Švaba.

 

http://www.biblioteka.pmwsz.opole.pl/download//14008/christos-lionis.jpeg

Prof. Christos Lionis MD PhD

http://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/images/BioPics/svab.jpg

Prof. Igor Švab MD, PhD

 

POGLEDAJTE OSMI KONGRES DNOOM-a

SUDJELOVANJE SEKCIJE MEDICINSKIH SESTARA –

PARALELNI SIMPOZIJ MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA PZZ-a

 

i

nastavak panela

 

PRIKAZ BOLESNIKA i POSTERA

Pozivamo sve kolege liječnike opće/obiteljske medicine da do 31. siječnja 2017. godine pošalju svoje prikaze bolesnika nevezanih za temu Kongresa. Prvi autori dva najbolja rada o temi Kongresa bit će nagrađeni vrijednim nagradama i prikazani na Kongresu u sklopu panel-diskusije specijalista opće/obiteljske medicine i kliničara. Proglašenje najboljeg prikaza bolesnika i postera te dodjela nagrada održat će se za vrijeme svečane večere u subotu 11. ožujka 2017. godine.

Kontak osoba za Simpozij medicinskih sestara: prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, rudika.gmajnic1@gmail.com
Kontakt osoba za prikaz slučaja: dr. sc. Ksenija Kranjčević, ksenija.kranjcevic@inet.hr
Kontakt osoba za postere: dr. sc. Stanislava Stojanović Špehar, ssspehar1@inet.hr

Kotizacija za 8. kongres DNOOM

Kotizacija za Kongres iznosi 2200,00 kuna za uplate pristigle do 10. veljače 2017. godine.

Nakon tog roka kotizacija je 2700,00 kuna (cijene su izražene s PDV-om).

Kotizacija uključuje:
Kongresnu torbu sa svim materijalima (tematski broj Acta Medica Croatica)
Pristup svim aktivnostima na Kongresu
Pristup na praktične radionice (do dvije – posebno bodovane)
Potvrdu o sudjelovanju

 

Kongres će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun tehničkog organizatora,
Lipid grupa d.o.o.
Partner banka,
HR3924080021100036177
Poziv na broj: OIB uplatitelja
Oznaka: Ime i prezime / naslov uplatitelja

Za sve dodatne upite molimo kontaktirati:
Tajništvo Kongresa: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb
Tajnica Kongresa: doc. dr. sc. Jasna Vučak, dr. med., jasna.vuchak@zd.t-com.hr, tel: 098/272787, 023/393533, jasna.vucak@yahoo.com
Tehnički organizator Kongresa (kotizacija i smještaj): Josipa Vogrinca 6, 10000 Zagreb, Lipid grupa d.o.o.,
Kontakt: Aleksandra Polak, info@lipid-grupa.hr, tel: 091/1947449
Tajnica Kongresa i kontakt osoba za sponzorstvo/izložbu RH, doc.dr.sc. Jasna Vučak, dr. med., jasna.vuchak@zd.t-com.hr

RADOVI ZA TEMATSKI BROJ ACTA MEDICA CROATICA UZ OSMI KONGRES DNOOM-a

RADOVI ZA TEMATSKI BROJ ACTA MEDICA CROATICA UZ OSMI KONGRES DNOOM-a

acta

Društvo nastavnika obiteljske medicine (DNOOM) i ove godine pozvanim predavačima 8. kongresa DNOOM-a nudi mogućnost objave članka u tematskom broju časopisa Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Acta Medica Croatica.

Glavna urednica tematskog broj bit će profesorica Biserka Bergman Marković. Članci će proći recenzijski postupak dva neovisna recenzenta i ukoliko svojom kvalitetom zadovolje sve kriterije recenzenata i časopisa, bit će objavljeni u spomenutom tematskom broju. Kako se predviđa da će članci uglavnom biti tipa pripovjednih preglednih članaka, donosimo upute za njihovu pripremu. Molimo ograničiti dužinu članka na maksimalno 10 stranica (bez literature i sažetka na engleskom jeziku). Molimo ograničiti broj navoda literature na maksimalno 40. Radovi se pišu sukladno uputama časopisa stoga donosimo i upute autorima časopisa Acta Medica Croatica.

Radovi će se od 01.09.2016. godine primati isključivo putem on-line prijava na www.dnoom.org zaključno do 15.10.2016. godine.

Tema osmog kongresa

Osmi kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine

 Zagreb,  09.03. do 12.03.2017. godine

 

 

BOLESNIK S BOLESTIMA MOKRAĆNOG SUSTAVA – ŠTO POVEZUJE BUBREG I SRCE?

 

Neke od tema koje će biti obrađene na kongresu:

 

Simptomi i znaci poremećaja genito – urinarnog sustava – pristup bolesniku u obiteljskoj medicini

Akutne upalne bolesti mokraćnog sustava

Kronična bubrežna bolest

Bubrežni kamenci

Tumori urinarnog trakta

Pristup bolesniku s kroničnom bubrežnom bolešću i bolestima srca

Šećerna bolest i bubreg

Srce i bubreg (nit koja ih veže – hipertenzija)

Dijaliza i obiteljski liječnik

Upute autorima – tehnička priprema teksta članka

 • koristiti propisani font: Times New Roman veličina slova, 12
 • cijeli tekst napisati s proredom od 1,5 redak
 • numerirati stranice u donjem desnom kutu
 • ne koristiti “grafičko oblikovanje”: uvlake prvog reda, bold, italic, kao ni lijevo, desno ni srednje poravnanje već isključivo centralno poravnanje
 • podebljanje slova (engl. bold) koristiti samo za naslov članka, dijelove strukture
 • članka i podnaslove
 • sve eventualne kratice objasniti pri prvom spomenu u tekstu, osim uobičajenih
 • ako je neka riječ prevedena s engleskog, engleski naziv staviti u zagradu, italicom s prefiksom engl; primjerice ovako: pažljivo praćenje (engl.watchful waiting)

Obvezna struktura:

 • na prvoj stranici naslov i imena autora (puno ime i prezime, broj u superskriptu uz prezime1, zatim oznaka ustanove u kojoj autor radi, adresa i grad)
 • na drugoj stranici sažetak u klasičnom, nestrukturiranom obliku, od maksimalno 250 riječi na hrvatskom jeziku, s ključnim riječima naznačenim na kraju, ukupno 5-8 ključnih riječi/pojmova ( po MeSH-u), uobičajeno je 3
 • tekst članka organizira se po modificiranoj IMRAD (engl. Introduction, Materials and methods, Results And Discussion) strukturi. Sadrži u pravilu Uvod i Raspravu. Odjeljaka Ispitanici i postupci i Rezultati u pravilu nema jer su članci  kongresa DNOOM poseban oblik preglednih članaka, tzv. state-of-the-art reviews, a ne istraživački. No, ako ipak imate rezultate vlastitih istraživanja povezanih s navedenom temom, prikažite ih kao Vlastita istraživanja i to u dijelu članka neposredno prije Rasprave. Time se poboljšava kvaliteta članka, ali i cjelokupnog zbornika kao vrijedne zbirke nastavnih štiva.
 • Posebno je važno na kraju članka napisati kratak osvrt na temu s gledišta uloge liječnika obiteljske medicine.
 • nekoliko ključnih poruka članka organiziranih po točkama i stavljenih u okvir (engl.”bulets in a box”) na slijedeći način valja umetnuti na kraju Rasprave:
  • Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
  • Cccccccccccccccccccccc
  • Ddddddddddddddddddddd
 • na posebnoj stranici iza teksta umetnuti popis literature, Vancouversko citiranje, dakle u tekstu broj referencije u okrugloj zagradi (1), a ne u onoj uglatoj niti superskriptu
 • popis literature se piše istim fontom kao članak (ne manjim!) i ne koristi se italic niti plava boja za citirane web-stranice
 • među člancima prednost dati novijoj literaturi i višoj razini dokaza (sustavni pregledni članci sa ili bez metaanaliza, randomizirane kontrolirane studije), dakle EBM izvorima, tek ako takvih nema, opservacijskim ili ostalim vrstama istraživanja niže razine dokaza
 • iza popisa literature, na posebnoj stranici napisati engleski sažetak: naslov mu je Abstract (NE SUMMARY).Traži se što doslovniji i kvalitetniji prijevod hrvatskog sažetka koji je napisan na stranici 2. članka.
 • tablice umetnuti u tekst, s naslovom iznad tablica →neka svaka tablica dade jednu poruku, nikako ne zaboraviti na mjerne jedinice ako su u tablici navedene
 • slike umetnuti u tekst, isključivo crno-bijele, s potpisom ispod svake
 • ako je ikako moguće ne uzimati slike s Interneta, ako je pak nužno uvijek korektno i precizno navesti izvor
 • da bi olakšali postupak popravka članka, recenzenti će raditi ispravke i ubacivati komentare isključivo korištenjem recenzijskog sustava s alatne trake MS Worda (engl. Review)
 • nakon recenzije članak korigiran po uputama recenzenta u najkraćem roku valja emailom poslati kontakt osobi za prikupljanje članaka
 • tek tada će članci biti poslani na lekturu i kontrolu engleskog prijevoda sažetka

Svi članci koji nisu napisani prema svim elementima uputa za autore morat će odmah biti vraćeni autoru na ispravak, prije upućivanja u postupak recenzije!

Hvala na suradnji!
Dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr.med.