Okrugli stol o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji

Tijekom 9. Kongresa DNOOMa održan je Okrugli stol o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji
U međunarodnom dijelu sudjelovali su predstavnici Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Rumunjske, Slovenije. Srbije i Turske, članovi Asocijacije liječnika opće / obiteljske medicine jugoistočne Europe i Portugala. Nakon uvodnog predavanja dr. Jo Buchanan predsjednice Europske akademije nastavnika opće/obiteljske medicine (European Academy of Teacchers of General /Family Medicine – EURACT) iz Velike Britanije, svi prisutni predstavnici navedenih zemlja prikazali su karakteristike kontinuirane medicinske edukacije na svojem području. Moderatori Okruglog stola su bili prof. dr. sc. Milica Katić, spec. obiteljske med. i prof. dr. sc. prim. Biserka Bergman Marković, spec. obiteljske med. iz Hrvatske, te prim. dr. Ljubin Šukriev iz Makedonije, predsjednik Asocijacije liječnika opće / obiteljske medicine jugoistočne Europe.

Donosimo zaključke.

OKRUGLI STOL “Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju„ 9. kongres DNOOM, Zagreb, 15.03.-18.03.2018. godine

Na 9. kongresu DNOOM, održanom u Zagreb od 15.03.2018. do 18.03.2018. godine održan je OKRUGLI STOL pod nazivom “Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju„. Sudionici su bili:
• dr. Josipa Rodić – predsjednica HUKPZZ
• dr. Željko Bakar -predsjednik UPPUZ
• prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak
• dr. Marko Rađa – predsjednik HUOM
• dr. Dragan Soldo – predsjednik HDOD, predsjednik Povjerenstva za PZZ HLK
• dr. Meri Margreitner – članica Povjerenstva za PZZ HLK
• dr. Vikica Krolo – predsjednica KOHOM
• dr. Nataša Ban Toskić – članica IO KOHOMA

Donosimo zaključke okruglog stola.

Radionice na 9. kongresu

Drage kolege,

brojne radionice, njih ukupno devet, sastavni su dio i ovogodišnjeg kongresa. Svaka od njih posebno je odabrana s obzirom na svakodnevne i raznovrsne potrebe liječnika obiteljske medicine, a unutar svake odvojen je dio za praktičan rad.

Sudjelovanje na radionicama, i ove je godine, posebno bodovano od Povjerenstva za medicinsku naobrazbu HLK i to sa 5 boda za pasivno i 7 bodova za aktivno sudjelovanje.

 

1. Hitna stanja u obiteljskoj medicini
2. KOPB u obiteljskoj medicini
3. Specijalizanti i mentori zajedno
4. Liječenje reumatskih bolesti u obiteljskoj medicini
5. Kontinuirano mjerenje glukoze
6. EKG u obiteljskoj medicini – čitanje EKG nalaza
7. Briga o kroničnoj rani
8. Integral Medical Holdings Limited: Working as GP in UK – all questions and answers (ne donosi bodove HLK)
9. Primjena TENS–a, lasera i ultrazvuka u koštano–mišićnim bolestima u obiteljskoj medicini

 

Prilikom registracije će se dobiti kupon kojeg je potrebno ispuniti i predati na ulazu u radionicu, a koji će istovremeno služiti za prijavu bodova.

 

Moguća je prijava na najviše dvije radionice.

Pokrovitelji 9. Kongresa DNOOMa

Ovogodišnji

 

IX. KONGRES DRUŠTVA NASTAVNIKA OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE (DNOOM)
Suvremeni izazovi u skrbi bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini

II. KONGRES MEDICINSKIH SESTARA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Specifičnosti sestrinske skrbi usmjerene bolesnicima s kroničnim bolestima
Timski rad u PZZ

 

Međunarodni kongres održava se pod

 

VISOKIM POKROVITELJSTVOM

Predsjednice Republike Hrvatske gđe Kolinde Grabar Kitarović

Gradonačelnika Grada Zagreba, gosp. Milana Bandića

Ministarstva zdravstva, gosp. ministra prof. dr. sc. Milana Kujundžića

Hrvatske liječničke komore, gosp. dr. sc. Trpimira Goluže

Hrvatske komore medicinskih sestra, gđe Slave Šepec

Uvaženi međunarodni stručnjaci na devetom Kongresu DNOOM-a

9. međunarodni kongres DNOOM uveličat će uvaženi međunarodni gosti, cijenjeni liječnici obiteljske medicine, znanstvenici i aktivni nastavnici

 

IGOR ŠVAB

http://www.globalfamilydoctor.com/site/DefaultSite/filesystem/images/BioPics/svab.jpg

 

redoviti profesor, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, specijalist opće medicine

TEMA PREDAVANJA: Utjecaj farmaceutske industrije na propisivanje lijekova

 

JO BUCHANAN

Jo BuchananNIC 4751

 

predsjednica EURACT-a (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine)

TEMA PREDAVANJA: Continuing medical education: enabling family doctors to remain effective and engaged

 

JAIME CORREIA DE SOUSA

Image result for jaime correia de sousa

 

docent, Medicinski fakultet u Portu, Portugal; Education Editor – Primary Care Respiratory Medicine

 

DIMITRA KALIMANOVSKA OŠTRIĆ

Dimirta kalimanovska

 

prof. dr. sc. Dimitra Kalimanovska-Oštrić, spec. kardiolog, Sveučilište u Beogradu

TEMA PREDAVANJA: Krhkost i/ili komorbiditeti kod starih s aortnom stenozom

 

DANICA ROTAR-PAVLIC

Danica Rotar Pavlić 1

 

Prim. Izr. Prof. dr. Danica Rotar Pavlic
Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani

TEME PREDAVANJA:

Continuous medical education in the field of family medicine in Slovenia

Health literacy

9th Congress Preliminary Programme

IX Congress of ATGP/FM

Facing contemporary challenges in treatment of patients with multimorbidity in family medicine

 

II. Congress of Nurses in Primary Health Care

Specificity of nursing care for patients with chronic diseases

15 – 18 March 2018 Zagreb

Hotel Antunović

 

 

Main topics

 

1. Managing patients with multimorbidity in family medicine: past, present and future

2. Multimorbidity in patients with cardiovascular disease

3. Management of Common Comorbidities of Diabetes

4. Obesity and comorbidity

5. Multimorbidity in patients suffering from rheumatological and musculoskeletal diseases

6. Quality of life of patients with multimorbidity

7. Treatment of patients with mental diseases and comorbidity

8. Quaternary prevention of patients with multimorbidity

 

Preliminary Programme

UPUTE ZA ORALNU PREZENTACIJU/ GUIDELINES FOR ORAL PRESENTATIONS

Čestitamo Vam na radu prihvaćenom za oralnu prezentaciju na Kongresu Društva nastavnika opće/obiteljske medicine. Molimo Vas da obratite pozornost na niže navedene upute koje Vam mogu ponuditi potrebnu pomoć.

 

GUIDELINES FOR ORAL PRESENTATIONS

 

Dolazak na Kongres planirajte tako da Vam ostane dovoljno vremena do termina Vaše prezentacije. Program kongresa je vrlo gust i nije moguće kašnjenje prezentacija.

Velika većina prezentacija bit će održana na hrvatskom jeziku, ali zbog prisustva stranih gostiju potrebno je pripiremiti identičnu prezentaciju i na engelskom jeziku. Ta će se prezentacija paralelno prikazivati tijekom Vašeg usmenog izlaganja na hrvatskom jeziku.

Svoje prezentacije izradite pravovremeno. Prezentacije se predaju on-line putem (www.dnoom.org), najkasnije 7 dana prije početka kongresa. Na kongresu ćete moći prekontrolirati i potvrditi svoju prezentaciju. U servisnom centru nalazit će se računalo na kojem ćete moći isprobati i korištenje daljinskog upravljača. Za sva tehnička pitanja bit će Vam na raspolaganju tehničko osoblje.

PREZENTACIJE

Molimo Vas da se javite radnom predsjedništvu najkasnije 10 minuta prije početka sesije. Slijedite upute koje ćete dobiti od radnog predsjedništva, posebno vezano za pridržavanje vremena predviđenog za vaše izlaganje. Govorite izravno u mikrofon, normalnim glasom, bez diranja mikrofona.

U pripremi Powerpoint prezentacije vodite računa o slijedećem:
– prezentacije s previše detalja nisu od koristi slušačima
– podaci na svakom slajdu neka budu jednostavni i pregledni (bolje je imati više slajdova s manje podataka, nego jedan s previše podataka)
– koristite veliki font, čitkih slova
– koristite svijetle pozadine (tamne boje se loše projiciraju u velikoj dvorani)
– pazite na izbor boje slova (šarenilo odvlači pažnju slušača)
– pazite na vrijeme koje imate predviđeno za prezentaciju (obavezno provježbajte ranije, mjerite si vrijeme izlaganja prezentacije)
– pazite na zaštitu podataka ukoliko iznosite podatke o pacijentima
– izbjegavajte komercijalne navode, reklamiranje je zabranjeno
– ponesite sa sobom rezervnu Powerpoint prezentaciju na USB sticku (za svaki slučaj)

Molimo Vas da na kraju predavanja iznesete najvažnije zaključke Vašeg predavanja koji su od koristi sudionicima kongresa. S početkom posljednje minute Vašeg izlaganja radno predsjedništvo upozorit će Vas da iznesete zaključak. Ukoliko prekoračite vrijeme predviđeno za Vašu prezentaciju, radno predsjedništvo će biti prisiljeno prekinuti Vaše izlaganje.

Hvala na suradnji!

UPUTE ZA AUTORE POSTERA / POSTER PRESENTER GUIDELINES

1. U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.

 

POSTER PRESENTER GUIDELINES

 

2. Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini. Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.
3. Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora
4. Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst od oko 350 rijeci koji sadrži: Uvod (s ciljem) – Ispitanici i metode – Rezultati – Zaključak, a ako se radi o prikazu slučaja: Uvod (s ciljem) – Prikaz slučaja – Zaključak te u oba slučaja ključne riječi; do 6 ključnih riječi (po MeSH-u).
5. Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje se ime i prezime prezentera, adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.
6. Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.
7. Izdrada postera: Posteri trebaju imati dimenzije 120cm x 90cm, u okomitom položaju. Obratite pozornost na veličinu, tip i boju slova, boju pozadine, smještaj naslova i podnaslova, slika i tablica. Svi detalji bi trebali biti čitljivi s udaljenosti od 1,5 metar. Provjerite kvalitetu papira na koju printate poster. Sve potrebno za postavljanje postera osigurat će tenhička služba kongresa.
Radovi će se od 01.10.2017. godine primati isključivo putem on-line prijava na www.dnoom.org zaključno do 31.01.2018. godine.

Hvala na suradnji!

UPUTE ZA AUTORE PRIKAZA SLUČAJA / GUIDELINES FOR CASE STUDY PRESENTERS

Kako bi Vaš rad mogao biti uvršten u Knjigu sažetaka (Abstract book) molimo Vas da se pridržavate slijedećih pravila:

 

GUIDELINES FOR CASE STUDY PRESENTERS

 

1. U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.
2. Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini.
3. Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.
4. Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora
5. Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst sažetka s maksimalno 600 riječi.

Sažetak mora sadržavati sljedeće:
Uvod – zašto mislite da je ovaj slučaj važan, zašto ste ga odabrali za prikaz?
Prikaz slučaja – klinička prezentacija, medicinska, socijalna, obiteljska anamneza
Pretrage – ako su bitne
Diferencijalne dijagnoze – ako su bitne
Liječenje – ako je bitno
Ishod i praćenje
Zaključak

6. Na kraju, ispod sažetka izdvojeno se navode, ključne riječi i to 3-5 ključnih riječi, razdvojeno zarezima, po kojima se rad može raspoznati.
7. Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.
8. Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.
9. Sažetci koji ne budu pripremljeni po navedenim pravilima neće se objaviti u knjizi sažetaka.

Radovi će se od 01.10.2017. godine primati isključivo putem on-line prijava na
www.dnoom.org zaključno do 15.01.2018. godine.