KONSTIPACIJA U TEORIJI I PRAKSI od liječnika obiteljske medicine i gastroenterologa do kirurga

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice Sveti Duh; Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog trakta;

Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Sekcija za funkcijske i motilitetne poremećaje probavnog sustava
organiziraju
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
I. kategorije

Više