Način plaćanja

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun tehničkog organizatora:

Lipid grupa d.o.o.
OIB: 50258809793
IBAN: HR4223600001102605210
SWIFT: ZABAHR2X
Kontakt: Aleksandra Polak E-mail: info@lipid-grupa.hr
Tel: 091/1947449