Preliminarni program

Vrednovanje smjernica, primjena smjernica i regulatorni okvir Europske Unije – doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak i doc. dr. sc. Ljiljana Majnarić Trtice

 • Vrednovanje smjernica objavljenih u RH 2004-2017. primjenom AGREE II i ICAHE > instrumenata – doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, spec. obiteljske med.
 • Prepreke implementaciji smjernica u praksi obiteljskih liječnika – doc. dr. sc. Ljiljana Majnarić, spec. obiteljske med., mr. sc. Sanja Bekić, spec. obiteljske med.
 • Strategije za bolju implementaciju smjernica u praksi – Mario Ćurković, spec. obiteljske med., Ivon Matić, specijalizant obiteljske med.
 • Kliničke smjernice u EU-regulatorna osnova – Marko Rađa, spec. obiteljske med.

Smjernice za hitna stanja u obiteljskoj medicini – prof. dr. sc. Rudika Gmajnić

 • Najčešća hitna stanja u ordinaciji obiteljske medicine – prof. dr. sc. Rudika Gmajnić, spec. obiteljske med.
 • Rano prepoznavanje predarestnih stanja – prof. dr. sc. Slavica Kvolik, spec. anesteziolog:
 • Akutno zatajenje bubrega – prof. dr. sc. Mithad Tabaković, spec. internista nefrolog, Tuzla, BiH
 • Kontrola kvalitete u prepoznavanju i skrbi o hitnim stanjima u obiteljskoj medicini – Darija Sladić Rimac, magg.med.techn.

Multimorbiditet: smjernice za organizaciju skrbi i liječenje bolesnika – prof. prim. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić

 • Aktualne smjernice za skrb bolesnika s multimorbiditetom u obiteljskoj medicini – gdje je odgovor za uspješnu skrb? – prof. dr. sc. prim .Đurđica Kašuba Lazić, spec. obiteljske medicine
 • Koronarna bolest i bolesniku usmjerena skrb: kompleksni mozaik smjernica, komorbiditeta i liječenja u obiteljskoj medicini – Sunčana Vlah, specijalizant obiteljske medicine, dr. sc. Valerija Bralić Lang, spec. obiteljske medicine, prof. dr. sc. prim. Đurđica Kašuba Lazić, spec.obiteljske medicine
 • Smjernice za smanjenje preskripcije u starijih bolesnika s multimorbiditetom. Rezultati LESS istraživanja. Predavač će biti naknadno naznačen
 • Smjernice za buduća istraživanja multimorbiditeta u obiteljskoj medicini – Vanja Lazić, doktorand, specijalizant obiteljske medicine, prof. dr. sc. Milica Katić, spec. obiteljske medicine

Smjernice za kardiovaskularne bolesti i fibrilaciju atrija, zatajivanje srca – prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica

 • Smjernice za ukupan KV rizik – prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, spec. obiteljske med.
 • Smjernice za fibrilaciju atrija – prof. dr. sc. Biserka Bergman Marković, spec. obiteljske med., dr. sc. Vjekoslav Radeljić, spec. kardiolog
 • Smjernice za hipertenziju – prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica, spec. obiteljske med.
 • Smjernice za zatajivanje srca – prof. dr. sc. Ines Diminić Lisica, spec. obiteljske med., doc. dr. sc. Nikola Bulj, spec. kardiolog

Smjernice za šećernu bolest – dr. sc. Valerija Bralić Lang

 • Izazovi primjene smjernica za šećernu bolest u svakodnevnom radu – dr. sc. Valerija Bralić Lang, spec. obiteljske med.
 • Smjernice i nefarmakološko liječenje, kako pridobiti pacijenta – Ivančica Peček, spec. obiteljske med.
 • Nutritivne smjernice za šećernu bolest – dr. sc. Tina Milavić, prof., nutricionist
 • Nacionalne smjernice za liječenje šećerne bolesti u zemljama jugoistočne Europe – Katerina Kovačević, spec. obiteljske med., Skopje, Makedonija

Smjernice za antibiotsko liječenje najčešćih infektivnih bolesti u obiteljskoj medicini – dr. sc. Nataša Mrduljaš Đujić

 • ISKRA hrvatske nacionalne smjernice za primjenu antibiotika – razvoj i svrha – prof. dr. sc. Arjana Tambić-Andrašević, spec. infektolog
 • ISKRA smjernice za grlobolju, te NICE smjernice za liječenje sinusitisa i otitisa – doc. dr. sc. Marion Tomičić, spec. obiteljske med., prof. dr. sc. Gazmend Bojaj
 • ISKRA smjernice – uroinfekcije – dr. sc. Nataša Mrduljaš Đuić, spec. obiteljske med.
 • Pristup liječenju pneumonija u obiteljskoj medicini – dr. sc. Nina Bašić-Marković, spec. obiteljske med.

Smjernice za preoperativnu obradu najčešćih stanja u obiteljskoj medicini – doc. dr. sc. Jasna Vučak

 • Preoperativna obrada najčešćih stanja u obiteljskoj medicini – Julija Šerić, spec. anesteziologije i reanimatologije, doc. dr.sc. Jasna Vučak, spec. obiteljske med.
 • Smjernice preoperativne obrade za ortopedske operacije (artroskopije, TEP velikih zglobova) – Karmela Bonassin, spec. obiteljske med., Jadranka Karuza, spec. obiteljske med.
 • Smjernice preoperativne obrade za operacije/procedure niskog rizika (operacija mrene, koronarografija) – Dragan Soldo, spec. obiteljske med., doc. dr. sc. Jasna Vučak, spec. obiteljske med.

Smjernice za plućne bolesti – dr. sc. Ksenija Kranjčević

 • GINA smjernice za prevenciju i zbrinjavanje astme – Tamara Kovačić, spec. obiteljske med.
 • GOLD smjernice za prevenciju, dijagnozu i zbrinjavanje KOPB-a – dr.sc. Ksenija Kranjčević, spec. obiteljske med.
 • Akutna egzacerbacija astme i KOPB-a – dr. sc. Jelena Ostojić, spec. pulmologije
 • Plućna rehabilitacija – Jasmina Milašinčić, viša medicinska sestra

Smjernice za liječenje boli – prof. dr. sc. Milica Katić

 • Akutna bol – svakodnevni problem u praksi liječnika obiteljske medicine – prof. dr. sc. Milica Katić, spec. obiteljske med.
 • Liječenje kronične boli - dileme i izazovi – prim. Mira Fingler, spec anesteziologije
 • Liječenje maligne boli – prim. Rajka Šimunović, spec. obiteljske med.

Smjernice za gastrointestinalne bolesti – prof. dr. sc. Sanda Pribić

 • Smjernice za dijagnostiku i liječenje GERB-a i infekcije bakterijom Helicobacter pylori – prof. dr. sc. Sanda Pribić, spec. obiteljske med., mr. sc. Željko Vojvodić, spec. obiteljske med.
 • Smjernice za prepoznavanje i liječenje iritabilnog kolona – prof. dr. sc. Munevara Bećarević, spec. obiteljske med., Tuzla, BiH.
 • Smjernice za dijagnostiku i liječenje akutne boli u abdomenu - doc. dr. sc. Damir Tabaković, Farcharzt fur Innere Medizin, Notfallmedizin und Palliativmedizin, Niels – Stensen – Kliniken Osnabruck, Njemačka
 • Smjernice za prehranu kod pacijenata sa malnutricijom upalnih bolesti crijeva

Smjernice za liječenje psihijatrijskih poremećaja i stanja – doc. dr. sc. Leonardo Bukmir

 • Smjernice za liječenje depresije – doc. dr. sc. Lonardo Bukmir, spec. obiteljske med.
 • Smjernice za liječenje anksioznih poremećaja – doc. dr. sc. Aleksandar Ljubotina, spec. obiteljske med.
 • Smjernice za liječenje opijatskih ovisnika – dr. sc. Branislava Popović, spec. obiteljske med.