Važni datumi

01.10.2018.
Početak prijava
postera
01.10.2018.
Početak prijava
prikaza slučaja
15.01.2019.
Kraj prijava
prikaza slučaja
31.01.2019.
Kraj prijava postera
Kraj predaje sažetaka
15.02.2019.
Početak predaja
oralnih prezentacija
07.02.2019.
Rana kotizacija
28.02.2019.
Kraj predaja
oralnih prezentacija
07. - 10.03.2019.
10. kongres društva
nastavnika opće obiteljske
medicine (DNOOM) -
smjernice u praksi
obiteljskog liječnika