Društvo nastavnika opće-obiteljske medicine (DNOOM) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba, neprofitna je pravna osoba sa sjedištem u Zagrebu i djelovanjem na području Republike Hrvatske. Rad DNOOM je javan.

Ciljevi DNOOM su unapređenje i razvoj nastavnog, znanstvenog-istraživačkog i stručnog rada u općoj/obiteljskoj medicini.

Djelatnosti DNOOM su:

 • razvoj i primjena novih nastavnih metoda
 • predlaganje mjera za unapređenje nastavnog procesa
 • evaluacija efikasnosti nastavnog procesa
 • unapređenje i evaluacija nastavnog rada nastavnika
 • organiziranje skupova i tečajeva za unapređenje edukacije
 • uključivanje studenata u rad na unapređenju i razvoju edukacije
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti
 • razvijanje programa međunarodne suradnje
 • organiziranje stručnih i znanstvenih skupova
 • suradnja s profesionalnim organizacijama obiteljske medicine u Hrvatskoj i inozemstvu
 • unapređenje i provođenje znanstveno-istraživačke djelatnosti iz obiteljske medicine, posebice medicinske edukacije
 • obavljanje i drugih djelatnosti od značenja za unapređenje i razvoj nastave iz obiteljske medicine

DNOOM zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.

Tijela DNOOM su Skupština, Predsjednik, Izvršni odbor, Tajnik, Blagajnik i Nadzorni odbor.