KONSTIPACIJA U TEORIJI I PRAKSI OD LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE I GASTROENTEROLOGA DO KIRURGA

Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničke bolnice Sveti Duh; Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za funkcijske poremećaje gastrointestinalnog trakta;

Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD), Sekcija za funkcijske i motilitetne poremećaje probavnog sustava
organiziraju

KONSTIPACIJA.tecaj.21.09.2019.PROGRAM