MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U LIJEČENJU ŽENA REPRODUKTIVNE DOBI OBOLJELIH OD UPALNIH REUMATSKIH BOLESTI

Predavanje „Multidisciplinarni pristup u liječenju žena reproduktivne dobi oboljelih od upalnih reumatskih bolesti“  će se održati u KBC Rijeka, 25. ožujka 2019. godine. Pozivnica za predavanje-Rijeka 25.3