PRELIMINARNI PROGRAM 11. KONGRESA DNOOM

Preliminarni program XI. Kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM)
INTERVENCIJE I VJEŠTINE U OBITELJSKOJ MEDICINI koji će se održati u Zagrebu od 12. do 15. ožujka 2020. godine je dostupan!

Program_ web_ 06-03-2020