Zbrinjavanje bolesnika s kardiovaskularnim bolestima u obiteljskoj medicini

Datum održavanja: -

Teme

  • Prevencija KVB
  • Dislipidemija
  • Fibrilacija atrija
  • Antikoagulantna terapija
  • Akutni koronarni sindrom