Bolesti krvnih žila donjih ekstremiteta - dijagnostičke i terapijske mogućnosti u obiteljskoj medicini

Datum održavanja: 01.12.2018.

Lokacija: Rijeka

11,30 – 11,45 Registracija sudionika
11,45 – 12,00 Kronična venska bolest, liječenje u obiteljskoj medicini
doc.dr.sc. Leonardo Bukmir
12,00 – 12,30 Periferna arterijska bolest, dijagnostičke i terapijske mogućnosti u obiteljskoj medicini
dr.sc. Tamara Sinožić, spec obiteljske medicine
12,30 – 13,00 Mjerenje gležanjskog indeksa, prikaz rada uređaja
dr.sc. Tamara Sinožić, spec obiteljske medicine
13,00 – 13,15 Pauza i osvježenje
13,15 – 14,00 Liječenje kronične venske bolesti, Kompresivna terapija, Vježbe
dr.sc. Tamara Sinožić, spec obiteljske medicine
14,00 - 14,30 Ručak