KOPB i spirometrija

Datum održavanja: 05.11.2018. - 06.11.2018.

Lokacija: Osijek

Teme

  • KOPB
  • Medikamentozna terapija KOPB-a
  • Spirometrija - tehnika izvođenja
  • Čitanje spirometrijskog nalaza