Vanzglobni reumatizam (liječenje lokalnom upotrebom kortikosteroida: lakat rame i koljeno) i primjena TENS-a u ordinaciji obiteljske medicine

Datum održavanja: -

Teme

  • Vanzglobni reumatizam
  • Lokalno liječenje
  • Primjena fizijatriskih tehinka u liječenju reumatoloških bolesti (TENS-a, lasera i UZV)