Zbrinjavanje bolesnika s reumatološkim oboljenjima u obiteljskoj medicini

Datum održavanja: 27.10.2018.

Lokacija: Zagreb

Teme

  • Reumatološki status
  • Radiološka dijagnostika
  • Reumatoidni artritis
  • Ankilozantni spondilitis
  • Terapija boli