Knjiga sažetaka

Drage kolege,

potražite sve što Vas zanima, upoznajte detalje programa 8. Kongresa DNOOMa.

Ovdje možete preuzeti knjigu sažetaka 8. Kongresa (2017.): Knjige sažetaka 8. Kongresa DNOOM-a