Način plaćanja

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun tehničkog organizatora:

Lipid grupa d.o.o.
OIB: 50258809793
IBAN: HR4223600001102605210
SWIFT: ZABAHR2X

Kontakt:
Luana Baraba
E-mail: info@lipid-grupa.hr
Tel: +385 91 620 0489