Posteri

  • U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.
  • Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini. Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.
  • Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora
  • Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst od oko 350 rijeci koji sadrži: Uvod (s ciljem) – Ispitanici i metode – Rezultati – Zaključak, a ako se radi o prikazu slučaja: Uvod (s ciljem) – Prikaz slučaja – Zaključak te u oba slučaja ključne riječi; do 6 ključnih riječi (po MeSH-u).
  • Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje se ime i prezime prezentera, adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.
  • Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.
  • Izdrada postera:
    Posteri trebaju imati dimenzije 120cm x 90cm, u okomitom položaju. Obratite pozornost na veličinu, tip i boju slova, boju pozadine, smještaj naslova i podnaslova, slika i tablica. Svi detalji bi trebali biti čitljivi s udaljenosti od 1,5 metar. Provjerite kvalitetu papira na koju printate poster. Sve potrebno za postavljanje postera osigurat će tenhička služba kongresa.

Radovi će se od 01.10.2019. godine primati isključivo on-line putem zaključno do 31.12.2019. godine.

Hvala na suradnji!

Predaja postera je završila.