Upute za autora prikaza slučaja

Kako bi Vaš rad mogao biti uvršten u Knjigu sažetaka (Abstract book) molimo Vas da se pridržavate slijedećih pravila:

U pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman. Kompletan tekst se piše veličinom fonta 12.

Naslov rada na hrvatskom jeziku upisuje se u prvi red na sredini.

Ispod naslova na sredinu upisuju se ime i prezime prvog autora te ostalih autora koji su sudjelovali u pripremi rada. Uz prezime autora u superscriptu se upisuje redni broj autora.

Ispod toga se lijevim ravnanjem uz superscript-om upisan broj vezan za prezime autora upisuje ordinacija i/ili ustanova autora

Ispod toga se lijevim ravnanjem velikim slovima piše SAŽETAK ispod kojeg slijedi strukturirani tekst sažetka s maksimalno 600 riječi.

Sažetak mora sadržavati sljedeće:

  • Uvod - zašto mislite da je ovaj slučaj važan, zašto ste ga odabrali za prikaz?
  • Prikaz slučaja - klinička prezentacija, medicinska, socijalna, obiteljska anamneza
  • Pretrage - ako su bitne
  • Diferencijalne dijagnoze - ako su bitne
  • Liječenje - ako je bitno
  • Ishod i praćenje
  • Zaključak

Na kraju, ispod sažetka izdvojeno se navode, ključne riječi i to 3-5 ključnih riječi, razdvojeno zarezima, po kojima se rad može raspoznati.

Pri dnu stranice se, lijevim ravnanjem upisuje adresa za dopisivanje koja osim poštanske adrese mora sadržavati i e-mail adresu.

Na slijedećoj strani sve gore navedeno potrebno prevesti na engleski jezik, uz uređenje teksta po istim pravilima.

Sažetci koji ne budu pripremljeni po navedenim pravilima neće se objaviti u knjizi sažetaka.

Radovi će se od 01.10.2019. godine primati isključivo putem on-line prijava zaključno do 31.12.2019. godine

Predaja prikaza slučaja je završila.