Važni datumi

01.10.2019.
Početak prijava postera
Početak prijava prikaza slučaja
01.10.2019.
Početak prijava sažetaka
za knjigu sažetaka
31.12.2019.
Kraj prijava postera
Kraj predaje sažetaka
Kraj prijave prikaza slučaja
11.02.2020.
Kraj rane kotizacije
12.02.2020.
Početak kasne kotizacije
01.03.2019.
Početak prijave
oralnih prezentacija
10.03.2019.
Kraj prijave
oralnih prezentacija
12. - 15.03.2020.
XI. kongres društva
nastavnika opće obiteljske
medicine (DNOOM) -
intervencije i vještine
u obiteljskoj medicini