ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S REUMATOLOŠKIM OBOLJENJIMA U OBITELJSKOJ MEDICINI

Poštovane kolegice i kolege,

u subotu 27. listopada 2018. godine će se na ŠNZ Andrija Štampar održati radionica

Zbrinjavanje bolesnika s reumatološkim oboljenjima u obiteljskoj medicini.

Radionica je bodovana prema pravilniku HLK. Nema kotizacije. Prijave na info@dnoom.org.

reumatologija, 27.10.2018