ZBRINJAVANJE BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI TIP 2 U OBITELJSKOJ MEDICINI

Poštovane kolegice i kolege,

u subotu 17. studenog 2018. godine će se na ŠNZ Andrija Štampar održati radionica

Zbrinjavanje bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 u obiteljskoj medicini.

Radionica je bodovana prema pravilniku HLK. Nema kotizacije. Prijave na info@dnoom.org.

Program

Subota, 17.11.2018.

09.00 – 09.15  Registracija sudionika

09.15 – 09.45  Patofiziologija šećerne bolesti tip2

09.45 – 10.00 Dijagnoza šećerne bolesti tip2

10.00 – 10.30  Što nakon metformina?

10.30 – 11.00 Uvođenje inzulina u terapiju

11.00 – 11.15  –  Stanka za kavu

11.15 – 11.45  Praćenje bolesnika sa šećernom bolesti tip 2

11.45 – 12.15  Akutne komplikacije

12.15 – 12.30 Dijabetička neuropatija

12.30 – 12.45 Dijabetičko stopalo

12.45 – 13.30   Stanka za ručak

13.30 – 14.00  Makrovaskularne komplikacije

14.00 – 15.00 Prikazi slučajeva